Vinterdæk: gode råd for tryg og sikker kørsel - Vinterdæk lovpligtige i Luxembourg

Vinterdæk lovpligtige i Luxembourg

Vinterdæk Udgivet den 14/11/12

Vinterdæk er nu lovpligtige i Luxembourg. Storhertugdømmet indfører således samme bestemmelser som Tyskland i 2010. De gælder både for fastboende og grænsependlere og for bilister på gennemrejse.

Luxembourg i sne Copyright © : All Rights Reserved

Luxembourg har netop sluttet sig til den endnu snævre kreds af europæiske lande, som har gjort det lovpligtigt at køre med vinterdæk i vintersæsonen. Eller helt præcist, i vintervejr, dvs. "isslag, fastkørt sne, slud, pletvis is eller rim". 

Luxembourg har ladet sig inspirere af de bestemmelser, som blev vedtaget i Tyskland i 2010, og hvis positive bedømmelse har overbevist den luxembourgske regering.

De nye bestemmelser har været gældende fra den 1. oktober 2012 for alle bilister på luxembourgske veje, "uanset hvilket land deres bil er indregistreret i". Dvs. at de omfatter både fastboende, grænsependlere og bilister på gennemrejse. Ved overtrædelse pålægges en bøde på 74 €.

Kravet er lempet for lastbiler og busser, som må køre, hvis alle drivakslerne er forsynet med vinterdæk.

Tohjulede køretøjer (knallerter og motorcykler), tri- og quadricykler eller for traktorer og selvkørende maskiner er undtaget.

Endelig oplyser den luxembourgske regering, at "i vintervejr vil køretøjer, der er parkeret eller holder på offentlig vej, og som ikke har vinterdæk, ikke blive pålagt bøde.