Dæk og færdselssikkerhed - Mærkning: bremser vinterdæk dårligt i vådt føre?

Mærkning: bremser vinterdæk dårligt i vådt føre?

Sikkerhed Udgivet den 28/01/13

Det hævdes her og der på internettet, og en overfladisk undersøgelse af klassernes fordeling kunne få én til at tro det. Ganske rigtigt er sommerdæk bedre klassificeret end vinterdæk med hensyn til bremseevne i vådt føre. Men testprotokollen i de europæiske bestemmelser stiller vinterdæk ugunstigt. Se først resultaterne af vores undersøgelse af mere end 15.000 mærkede dæk, inden du drager forhastede konklusioner om vinterdæks ydelser.

Vinterdæks bremseevne i vådt føre Copyright © : All Rights Reserved

I flere måneder har Rezulteo systematisk gennemgået de dækmærkninger , som dækproducenter og -forhandlere har offentliggjort på internettet. Vores optegnelser viser, hvilken mærkning der hyppigst forekommer i forbindelse med mere end 15.000 forskellige dæk.


Bremseevne i vådt føre: sommerdæk bedre klassificeret end vinterdæk


Klassernes fordeling i mærkningen af sommerdæk og vinterdæk 
Da fordelingen er meget spredt, har vi valgt en samlet fremstilling af resultaterne for bedre at kunne se forskellen mellem vinterdæk og sommerdæk. Grundlag: 15.000 dæk (kilde: Rezulteo).

C-E: Grafikkens akser svarer til de forskellige kombinationer af klasser for to kriterier: bremseevne i vådt føre (C) og energieffektivitet (E).

Klassernes fordeling i mærkningen af sommerdæk og vinterdækCopyright © : All Rights Reserved

Det kan konstateres, at fordelingen af klassificeringen efter bremseevne i vådt føre og energieffektivitet, som er de vigtigste mærkningskriterier,  klart falder ud til sommerdækkenes fordel på vinterdækkenes bekostning.

 

Fordeling af dæk efter bremseevne i vådt føre


Bremseevne i vådt føre*

A

A-B

A-B-C

A-B-C-E

Sommerdæk

10,3%

43,9%

89,5%

99,9%

Vinterdæk

5,8%

11,3%

66,1%

97,3%

* Procentdel dæk klassificeret som …

Hvis man holder sig til bremseevnen i vådt føre, får sommerdæk som helhed betragtet bedre karakterer. Næsten 44 % af sommerdækkene er i klasse A eller B, mod lidt over 11 % for vinterdækkenes vedkommende. Og knap 90 % af sommerdækkene er klassificeret som A, B eller C, men kun lidt over 66 % af vinterdækkene.

 

Kan man deraf slutte, at vinterdæk bremser dårligt i vådt føre?

Nej. Ydelsesforskellen i forhold til sommerdæk skyldes hovedsagelig den måde, testene udføres på.

Vinterdæk  er nemlig optimeret til … vinterforhold! Gummiblandingen og slidbanens udformning (mange lameller, dybt mønster) skal sikre et maksimalt greb på koldt og glat underlag og fremme trækkraften på sne og is.

Men i testprotokollen i bestemmelserne om mærkning af dæk står, at test af vinterdæk skal udføres ved en temperatur mellem + 2° og + 20 °C. Når man ved, at vinterdæks bedste ydelser kommer til udtryk under 7 °C, er det klart, at protokollen har tendens til at stille vinterdæk dårligere.

Det gælder i endnu højere grad friktionsdæk  , som er udviklet til meget lave temperaturer og snedækket og frossent underlag. For denne type dæk er bremseevne i vådt føre ikke det mest relevante kriterium. Det har en række producenter gjort opmærksom på, bl.a. Nokian, der er specialiseret i denne type dæk.

Desuden skal det påpeges, at pigdæk  ikke er omfattet af EU-dækmærkningen  . 

 

Hvordan skal man så vælge sine vinterdæk?

På denne baggrund bør vægten på bremseevnen i vådt føre være relativ, når man vælger vinterdæk. Spørgsmålet er i sidste ende, om det er acceptabelt, at bremselængden på våd vej øges et par meter ved temperaturer over 7 °C, når der kan spares en snes meter på sne og is? Det må forbrugerne vurdere ud fra, hvor streng vinteren er i deres hjemegn.

Klassernes fordeling efter dækmærke 

Samlet fremstilling af resultaterne. På dette diagram skelnes mellem tre grupper dækmærker i klassernes fordeling  :

  • førende eller eksklusive dækmærker
  • mellemklasses dækmærker
  • budgetmærker

Klassernes fordeling efter dækmærkeCopyright © : All Rights Reserved

Endelig kan man ved undersøgelse af fordelingen af vinterdæk efter dækmærke konstatere, at med hensyn til bremseevne i vådt føre opnår de førende dækmærker en bedre klassificering end mellemklasses- eller budgetmærkerne. Det er ingen overraskelse, eftersom disse producenter arbejder intenst på at afbalancere ydelserne.