Dæk og færdselssikkerhed - Husker danskerne at vedligeholde deres dæk?

Husker danskerne at vedligeholde deres dæk?

Sikkerhed Udgivet den 14/01/14 af Erik

Er danske bilister generelt påpasselige med deres dæk? Se svaret i en ny, yderst interessant undersøgelse, som viser, at der stadig kræves en stor indsats.

Sikkerhedskampagne dækrazzia Undersøgelsen af kontrolkampagnen viser, at der stadig kræves en stor indsats for at forbedre dæksikkerheden - Copyright © : Daekrazzia

Undersøgelse forskellige steder i landet

Dækrazzia kampagnen gennemføres hvert år samtidig med politiets rutinekontrol af biler og bilister på vejene forskellige steder i landet. Formålet er at få et præcist billede af bilisternes generelle adfærdsmønster gennem en indgående undersøgelse af bilernes dæk og en lang række spørgsmål til førerne om vedligeholdelsen af deres køretøj. Således blev der under 2013-kampagnen kontrolleret ikke mindre end 1351 køretøjer i september måned med samtidig undersøgelse af dækkenes tilstand.

 

Ikke meget bedre end før

Resultaterne har aldrig været særlig gode i de tidligere undersøgelser. De viste nemlig, at i gennemsnit havde hver tredje bil mindst et dæk i dårlig stand. I 2013 kan der dog konstateres en let forbedring af tallene. Der blev kontrolleret omkring 5204 dæk, og heraf havde 461 en mønsterdybde på 3 mm eller derunder. Det svarer til, at 19 % af bilerne kørte med mindst et hjul i dårlig tilstand. Når det gælder yngre bilister, kommer tallet op på 21 %.

Og 82 % af førerne var uvidende om dækkenes dårlige tilstand. Det skal bemærkes, at tallet er endnu højere for førere af nyere biler, nemlig 86 %. Og på 2 % af de kontrollerede køretøjer med dæk i dårlig stand var slidbanerne så slidte, at det er ulovligt at køre med dem. Hvis man overfører disse resultater på landsplan, betyder det, at omtrent 54 000 biler kører med ulovlige dæk!

 

Dæktryk ikke bedre

65 % af de adspurgte bilister havde ikke kontrolleret dæktrykket på deres bil den sidste måned. Procenten er dog lidt mindre ringe for mandlige bilister (38 %) end for kvindelige bilister (kun 25 % havde kontrolleret dæktrykket i løbet af den seneste måned). Desuden viste kontrollerne, at 9 % af bilerne havde mindst et dæk, hvor trykket var så lavt, at det lå på niveau med et punkteret eller et let punkteret dæk. De bilister, som var mindst opmærksomme på dæktrykket, var kvinder eller ejere af ældre biler.

Endelig kørte, 19 % af bilisterne stadig med vinterdæk i den varme årstid, hvilket medfører hurtigere slid og højere brændstofforbrug. Kort sagt er resultatet ikke tilfredsstillende, for som helhed betragtet forsømmer danske bilister stadig deres dæk.