Europæiske dækmærkning - Mærkning af dæk er nu blevet obligatorisk

Mærkning af dæk er nu blevet obligatorisk

Europæiske dækmærkning Udgivet den 18/12/12

De nye EU-bestemmelser om mærkning af dæk trådte i kraft den 1. november. Nu skal alle dæk, som sælges i EU til personbiler, varevogne og lastbiler, være forsynet med en standardmærkat. Af mærkaten fremgår dækkets ydelsesklasse for tre kriterier: energieffektivitet, bremseevne i vådt føre og rullestøj afgivet til omgivelserne.

Mærkning af dæk er blevet obligatorisk Copyright © : rezulteo

Efter husholdningsapparater og biler er det nu dækkenes tur til at vise deres ydelser på en mærkat, som vil gøre det lettere for forbrugerne at vælge. De nye regler trådte i kraft i hele EU den 1. november 2012. Fremover skal alle dæk til personbiler, varevogne og lastbiler være mærket med ydelsesklassen for tre kriterier: energieffektivitet, bremseevne i vådt føre og rullestøj afgivet til omgivelserne.

Bedre forbrugeroplysning

Ordningen imødekommer forbrugernes forventninger, da mange (87 %) ønsker mere information, når de skal købe dæk. Det viser den undersøgelse, vi har gennemført sammen med Ipsos. EU-mærkningen af dæk skal fremme sikrere, mere brændstofbesparende og mere miljøvenlige dæk.

Betydelige forskelle i ydelser

Hvert kriterium er tilknyttet en ydelsesklasse, som vises med et bogstav og en farve. Der findes 6 klasser for energieffektivitet, 5 for bremseevne i vådt føre og 3 for rullestøj.

Forskellen mellem de højest klassificerede og de lavest klassificerede dæk er betydelig. Med hensyn til brændstofforbrug svarer det til 0,5 l/100 km, dvs. 80 liter brændstof om året (baseret på 15.000 km/år). Hvad angår bremseevne i vådt føre, svarer den største forskel til 18 m bremselængde for en bil, der kører med 80 km/t, dvs. 4 billængder.

Det skal bemærkes, at det pr. 1. november 2014 er blevet forbudt at sælge dæk klassificeret i klasse G for rullemodstand og klasse F for vejgreb i vådt føre. Dæk fremstillet før denne dato kan dog udbydes til salg i op til 30 måneder efter den nye bestemmelses ikrafttræden, dvs. indtil den 1. maj 2017.

Energieffektivitet synes at være vigtigst i EU-lovgiverens øjne, men for bilisten er sikkerhed langt den mest betydningsfulde ydelse. Derimod lægger bilisten mindre vægt på rullestøj og ville hellere have oplysninger om dækkets levetid, som er et væsentligt økonomisk argument i krisetider.

Flere kriterier i vores datablade

Mærkningen forbedrer forbrugeroplysningen, men fortæller ikke alt. Flere andre kriterier skal tages i betragtning for at kunne vurdere et dæks reelle ydelser. Det gælder f.eks. levetid, men også bremseegenskaber i tørt føre og greb i sving. Disse ydelser kan ses i bilbladenes tests og på de datablade, som findes på vores websted.

Simulateur étiquetage pneuCopyright © : rezulteo