Europæiske dækmærkning - Kun 8 % af bilisterne kender de tre mærkningskriterier

Kun 8 % af bilisterne kender de tre mærkningskriterier

Europæiske dækmærkning Udgivet den 25/11/13 af Erik

Mærkning af dæk er blevet lovbefalet i Europa. Men har de europæiske forbrugere egentlig den nye ordning i baghovedet, når de vælger dæk? I en ny rezulteo undersøgelse i samarbejde med Ipsos kan det konstateres, at kendskabet til mærkningen er mere udbredt end før, men den er stadig ikke afgørende for forbrugeren, som stadig først og fremmest tager hensyn til produktets pris og salgseksperternes råd.

Undersøgelse om mærkning 2013 Ydelsesmærkningen er endnu ikke en afgørende faktor for køb af dæk! - Copyright © : rezulteo

Mærkningen har nu været lovbefalet i et år for dæk, som sælges i EU. En måned før mærkningskravet trådte i kraft, gennemførte rezulteo en undersøgelse med henblik på at analysere europæiske forbrugeres kendskab til denne ordning. På daværende tidspunkt kendte 80 % af de adspurgte slet ikke ordningen, men 80 %  mente, at det var en god idé.

Hvordan ser det så ud nu, hvor dækmærkning har været lovpligtig i et år? For at finde ud af det har rezulteo indledt en ny undersøgelse af europæiske forbrugeres kendskab og købsadfærd i forbindelse med dæk. Undersøgelsen blev gennemført for et par uger siden og omfattede italienske, franske, tyske, spanske og britiske bilister, som selv varetager vedligeholdelsen af deres biler.

Undersøgelsen viser nogle modsætninger, for ganske vist er der flere forbrugere, som kender til dækmærkningen, men der er stadig ikke mange, der gør brug af den, når de køber dæk. Det er særlig markant blandt tyske og britiske forbrugere. I de fleste tilfælde lægger forbrugeren først og fremmest vægt på dækkets pris og sælgerens vejledning, men interesserer sig langt mindre for dækkets mærkning.

Her 12 måneder efter dækmærkningen er blevet almindelig udbredt i Europa, ser forbrugeren stadig ud til at være for dårlig informeret. Der kræves stadig en stor oplysningsindsats for at gøre forbrugeren bevidst om nogle forhold, som har indlysende betydning, det være sig miljøbeskyttelse (forbrug) eller sikkerhed, navnlig i disse tider, hvor dækproducenterne tilbyder et større udvalg end nogensinde.

 

Undersøgelsens 8 nøgletal 


> Kendskab til og tilegnelse af mærkningen 

1. Blandt de europæiske forbrugere er der flere, som kender til den nu

36 % af de adspurgte har allerede hørt om denne lovbefalede standard mod kun 22 % for et år side. Det skal bemærkes, at briterne er dem, der er dårligst orienteret af alle, formentlig fordi de har en særdeles passiv holdning til vedligeholdelse af deres biler. Logisk nok er det forbrugere, der har købt dæk for nylig, som er bedst orienteret (46 %), men for 52 % vedkommende opdagede de først standarden på købstidspunktet.

2. og som forstår fordelene

72 % af respondenterne siger, at de går ind for dækmærkningen. Dog kan overbevisningen være mere eller mindre udtalt i de forskellige lande, f.eks. er tallet 87 % i Italien og 83 % i Spanien. Tyskerne og briterne er lidt mindre overbevist (56 %), og franskmændene endnu mindre.

3. men de har ikke noget indgående kendskab.

8 % af respondenterne kender dækmærkningens tre parametre. For to af de tre parametres vedkommende (bremseevne i vådt føre og rullemodstand) har de meget let ved at nævne dem. Men det kniber gevaldigt med den tredje parameter i mærkningen, dvs. rullestøj afgivet til omgivelserne. De tænker enten på bremseevne i tørt føre, greb på våd vej eller dækkets levetid. Gennemgående er der alligevel en forbedring med 21 % rigtige svar om den tredje parameter mod 13 % i 2012. Det skal siges, at tyskerne er dem, der er bedst informeret.

4. Bremseevne i vådt føre vigtigst

85 % af de adspurgte mener, at bremseevnen i vådt føre er den vigtigste parameter i denne mærkningsordning. Derefter kommer rullemodstand (13 %) og så rullestøj afgivet til omgivelserne (3 %). Og hvis de skulle tilføje en fjerde parameter, som kræves anført på mærkaten, ville det være dækkets levetid for 67 % vedkommende. 

 

> Mærkningens indflydelse på købsadfærden 

5. Nye købere begynder at interessere sig nærmere for mærkningen …

38 % af de forbrugere, som har købt dæk for nylig, har taget den med i betragtning. For 11 % vedkommende var det oven i købet en vigtig parameter (for de resterende 27 % mindre vigtig). Men blandt disse købere er resultaterne ret uensartede for de forskellige lande. Spanierne er mest opmærksomme (50 %), derefter italienerne (48 %), franskmændene (33 %), tyskerne (32 %) og til sidst briterne (26 %).  

6. og finder mærkningen klar og let forståelig

73 % af disse købere (87 % i Frankrig) behøver ikke spørge eksperter om, hvordan parametrene skal fortolkes. De finder mærkningen tilstrækkelig klar til selv at kunne fortolke den.

7. men prisen er stadig den vigtigste faktor

56 % af de forbrugere, som havde købt for nylig og studeret mærkningen, havde først opstillet et budget for anskaffelsen. De tog først hensyn til mærkatens angivelser efter at have fastsat, hvor meget de ville betale for dækket. Deres adfærd er for øvrigt modstridende, eftersom de - selv om de prioriter sikkerhed (51 %) højere end pris (23 %) - snarere er tilbøjelige til at afveje forholdet mellem kvalitet og pris på købstidspunktet. De færreste er altså indstillet på at betale den højeste pris for at opnå den bedst mulige sikkerhed.

8. og foretrækker at lytte til sælgeren

80 % af de forbrugere, som havde købt for nylig og ikke havde besluttet sig, før de ankom til butikken, spurgte sælgeren til råds. Og 97 % af dem fulgte sælgerens råd. Sælgeren har altså stadig størst indflydelse på de europæiske forbrugere, når de skal købe dæk. Det gælder i særlig udpræget grad spanierne, hvor 87 % af køberne spørger sælgeren til råds.

 

Undersøgelsen er gennemført af Ipsos mellem den 23. september og 8. oktober 2013 på et repræsentativt udsnit af befolkningen over 18 år med ansvar for vedligeholdelsen af mindst et køretøj i familien med 3402 respondenter i Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien og Storbritannien.