Europæiske dækmærkning - Første mærkater i juni 2012

Første mærkater i juni 2012

Europæiske dækmærkning Udgivet den 07/09/12

I 2012 gennemføres den europæiske dækmærkning i praksis. Den er ikke obligatorisk før november, men dækproducenterne og -distributørerne kan benytte den fra juni.

Europa-Kommissionen har uddybet forordningen om mærkning af dæk

Mindre end et år før forordningen om mærkning af dæk træder i kraft, uddyber Europa-Kommissionen en række punkter i ordningen, som skal sikre gennemførelsen i praksis.

I den supplerende forordning fastlægges dels en harmonisering af de metoder, som anvendes af testinstanserne til måling af dækkets ydelser, dels en dato for indførelse af de første mærkater.

Som bekendt skal den kommende mærkning oplyse forbrugeren om tre dækparametre: indflydelse på brændstofforbruget, vådgreb og rullestøj afgivet til omgivelserne.

Første mærkater i juni

Den nye forordning bekræfter, at person- og varebildæk, som fremstilles efter den 30. juni 2012 og markedsføres i EU-lande fra og med november 2012, skal være påsat en mærkat eller ledsages af en en mærkning på salgsstedet med angivelse af deres ydelser.

I forordningen bestemmes ligeledes, at disse oplysninger også skal anføres på leverandørens websted, brochurer, prislister og regninger.

Desuden skal hver dæktype og -størrelse have sin egen mærkat.

Endelig er det ikke tilladt at mærke dækkene før den 30. maj 2012.

Harmonisering af måleprocedurer

De øvrige punkter er mere tekniske og rettet mod dækproducenter og testinstanser, som skal klassificere dækkenes ydelser.

Forordning nr. 228/2011 specificerer således metoden til prøvning af vådgreb for personbiler.

Forordning nr. 1235/2011 indeholder de fornødne bestemmelser for:

• vådgrebsklassificering af dæk til lette køretøjer og lastbiler

• måling af rullemodstand og anvendelse af samme måle- og verifikationsprocedurer i de godkendte testinstanser.

Tiltag, som vil presse kvaliteten i vejret

Ifølge ETRMA, den europæiske dæk- og gummiproducentorganisation, vil mærkningen sætte mere fokus på dæk og tilskynde forbrugere og bilparkejere til at lægge større vægt på ydelserne, når de køber nye dæk.

Desuden mener ETRMA, at dette tiltag også vil tilskynde dækproducenterne til at forbedre deres produkter i et marked med stærk konkurrence og skille dem ud, som gør den indsats.

Fra 1. november 2014 er det forbudt at sælge dæk klassificeret i klasse G for energieffektivitet og klasse F for vejgreb i vådt føre. Men dæk fremstillet før den 1. november 2014 kan sælges i op til 30 måneder efter bestemmelsens ikrafttræden, dvs. indtil den 1. maj 2017. Se Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 2009, kapitel III, artikel 13, stk. 5.