Europæiske dækmærkning - Dækmærkning: Hvordan sammenlignes ydelserne?

Dækmærkning: Hvordan sammenlignes ydelserne?

Europæiske dækmærkning Udgivet den 07/09/12

Bogstaverne og farverne på dækmærkaten viser ydelserne for brændstofeffektivitet, vådgreb og rullestøj afgivet til omgivelserne. Men hvad er det egentlig? Hvad svarer klassificeringsskalaen til? Hvordan bedømmer man forskellen mellem to klasser? Her bringes nogle forklaringer til at afkode dækmærkningerne.

Dækmærkning: kriteriers Copyright © : © Rezulteo

Energieffektivitet: dækkets indflydelse på brændstofforbrug og CO2-emissioner

Ca. 20 % af køretøjernes brændstofforbrug skyldes dækkene, for under kørsel deformeres dækket, hvorved der går energi tabt og frembringes en kraft benævnt rullemodstand. Jo større denne kraft er, jo mere brændstof skal motoren bruge for at overvinde den, og jo mere CO2 udleder den.

På mærkaten angives, hvilken klasse dækket ligger i med hensyn til rullestøj. Der er meget stor forskel på et dæk klassificeret som A og et dæk klassificeret som G.

• Brændstofforbrug: Forskellen mellem klasse A og klasse G svarer til 0,5 l/100 km, dvs. 80 liter brændstof pr. år (baseret på 15.000 km om året).

• CO2-emission: Forskellen mellem klasse A og klasse G svarer til 12 g/km, dvs. 0,18 t CO2 om året. Til orientering forhøjes miljøafgiften i Frankrig fra 141 g/km.

Skala for personbilers vådgreb

Vådgrebsklasse                                               Mærkningskategori

(hvor G er referenceindeks)    

RK ≤ 6,5                                                                                             A

6,6 ≤ RK ≤ 7,7                                                                                    B

7,8 ≤ RK ≤ 9                                                                                       C

Benyttes ikke                                                                                      D

9,1 ≤ RK ≤ 10,5                                                                                  E

10,6 ≤ RK ≤ 12                                                                                   F

RK ≥ 12,1                                                                                           G

 

Bremseegenskaber: Vådgreb

Ikon for mærkning af vådgrebCopyright © : All rights reserved

Bremseegenskaberne på våd vejbane er en afgørende faktor for sikkerheden. Det er den anden parameter i den europæiske mærkning. Målingerne er udført under en test efter en protokol, der er nøje fastlagt i den europæiske forordning (hastighed, forsøgsbanens specifikationer, vandstand, temperatur m.v.).

Klassificeringen finder sted ved sammenligning af det pågældende dæks testresultater med resultaterne for et referencedæk. Her er forskellen mellem et dæk klassificeret som A og et dæk klassificeret som F (klasse G benyttes ikke) igen meget betydelig.

 

• Bremseegenskaber: Forskellen mellem klasse A og klasse G svarer til 18 meter, dvs. 4 billængder.

Skala for personbilers vådgreb

Vådgrebsklasse (hvor G er referenceindeks)   Mærkningskategori

1,55 ≤ G                                                                                          A

 1,40 ≤ G ≤ 1,54                                                                              B

 1,25 ≤ G ≤ 1,39                                                                              C

Benyttes ikke                                                                                   D

 1,10 ≤ G ≤ 1,24                                                                              E

 G ≤ 1,09                                                                                         F

Benyttes ikke                                                                                  G

 

Støjeffektivitet: Rullestøj afgivet til omgivelserne

Ikon for mærkning af rullestøjCopyright © : All rights reserved

Den rullestøj, der afgives til omgivelserne, tæller med i dækkets miljøbelastning, især i byområder. Det målte testresultat sammenlignes med en grænseværdi (denne standard vil blive skærpet inden 2016).

• Rullestøj: Forskellen mellem to støjklasser svarer til 3 dB, dvs. en halvering eller en fordobling af lydniveauet.

1 lydbølge: God ydelse. Rullestøjen er 3dB under den kommende standard.

2 lydbølger: Tilfredsstillende ydelse. Opfylder den kommende standard.

3 lydbølger: Middelmådig ydelse. Rullestøjen ligger på et højere niveau end grænseværdien i den kommende standard, men under den nugældende grænse.