Praktisk guide om valg og køb af de rette dæk - Hvordan kan man se, hvornår et dæk er produceret?

Hvordan kan man se, hvornår et dæk er produceret?

Køb de rette dæk

Vil du gerne være sikker på, at de dæk, du er ved at købe, ikke har ligget på lager i alt for lang tid, siden de blev produceret? Kig efter DOK-koden på dækkets side. Den viser produktionsår og -måned.

DOT-kod på dækkets side Hvordan kan man læse DOT-koden? - Copyright © : Rezulteo

Produktionsdatoen er en af de oplysninger, som er stemplet på dækkets side. Den er en del af dækkets identifikationskode, som kræves af det amerikanske transportministerium (Department of Transportation, DOT). Alle dækproducenter har indført denne standard for dækkenes sporbarhed.

DOT-koden består af tre grupper med fire alfanumeriske tegn.

  • De to første koder svarer til producenten og fabrikken.
  • Den tredje svarer til produktionsdatoen:
     De to første cifre viser produktionsugen.
     De to sidste viser produktionsåret.

Eksempel: 0410 betyder, at dækket er produceret i uge 4 i år 2010. 

Det anbefales at købe dæk, som er produceret for under to år siden.