Praktisk guide om vinterdæk - Kørsel om vinteren

Kørsel om vinteren

Dine vinterdæk Erik

Nyfalden sne, snesjap eller isslag: Selv om vinterdæk sikrer greb og trækkraft, skal kørslen tilpasses kørebanens tilstand. Her er nogle grundlæggende råd om, hvordan risikoen for ukontrolleret udskridning kan begrænses.

Vej i vinterlandskab Vinterkørsel kræver andre reflekser - Copyright © : All Rights Reserved

Kend din begrænsning

 En god bilist er ikke én, der forstår at rette bilen op igen, men én, der undgår at miste kontakten med underlaget. Om vinteren går den første regel altså ud på at sætte farten ned. 

 

Brems tidligere

Når kørebanen er glat, bevirker en brat opbremsning ufejlbarligt, at man mister herredømmet over bilen. For ikke at komme i denne situation skal der holdes tilstrækkelig sikkerhedsafstand og pludselige retningsskift undgås.

 

Træd forsigtigt på speederen!

En anden regel er gradvis acceleration for at forhindre, at de trækkende hjul skrider. Skift til et højere gear, hvis du kan mærke, at grebet svigter. Kraften på hjulene formindskes så omgående, og de kan så suge sig fast igen. Anvend samme fremgangsmåde på kraftige skråninger.

 

Lette ratbevægelser i sving

Her er det igen afgørende at foregribe situationen. Sæt farten ned før svinget, mens vejen stadig er lige. Kør ind i svinget med lavere hastighed, og drej rattet med lette bevægelser. Efter svinget sættes farten gradvis op uden ryk.

 

Hvad gør man, hvis grebet svigter?

Hvis bilen trods disse forholdsregler skrider ud, er der stadig en chance for at genvinde herredømmet, men på betingelse at, at opmærksomheden hele tiden rettes mod kørebanen. For hvis du koncentrerer dig om en forhindring, er der stor risiko for at køre ind i den …

> Biler med forhjulstræk

  • Hvis man mister herredømmet over bilen på grund af en brat opbremsning, skal foden løftes fra bremsepedalen.
  • Hvis forhjulene har mistet kontakten med underlaget, skal foden løftes lidt fra speederen og koblingspedalen trædes ned, så vægten øges på forakslen.
  • Når man igen har kontrol over bilen, vælges en mere hensigtsmæssig kørestil.

> Biler med baghjulstræk

  • Hvis man mister herredømmet over bilen på grund af en brat opbremsning, skal bremsepedalen slippes helt.
  • Hvis baghjulene har mistet grebet, genvindes det ved kombineret brug af speeder og koblingspedal.
  • For at få kontrol over køretøjet igen drejes rattet langsomt i den ønskede retning.
  • Når man igen har kontrol over bilen, vælges en mere passende hastighed.

 

Med eller uden antispin

Flere og flere biler er udstyret med et aktivt antispinsystem (ASR). Ved start formindsker det momentet på det hjul, som begynder at skride, og overfører det til det andet. Dermed er det lettere at starte på sne og is. Imidlertid kan det ske, at det hjul, som trækker, også mister grebet. ASR formindsker så motoreffekten, indtil hjulene genvinder grebet. Hvis underlaget er særlig glat, kan slipgrænsen være så lav, at motorens drejningsmoment ikke er tilstrækkeligt til at starte bilen. Den eneste udvej er så at koble ASR fra.