Praktisk guide om fornuftig vedligeholdelse af dæk - Se dækkene efter, inden du tager på ferie

Se dækkene efter, inden du tager på ferie

Vedligeholdel dine dæk Julia

Kør trygt ud i sommerlandet, når du har tjekket en række af bilens komponenter. Først og fremmest dækkene, for din sikkerhed afhænger i høj grad af dem. Tryk, slid, reservehjul, punkteringsforsikring m.m. står på den forudseende bilists tjekliste.

Læsset bil Glem ikke dækkene, før du tager på sommerferie! - Copyright © : iStockphoto.com/rezulteo

Mere end halvdelen af europæerne (54 %) tager på sommerferie i deres bil, og heraf kører hver anden over 1 000 km, ofte årets længste tur. Det kan man uddrage af en undersøgelse af bilisternes adfærd og vaner i 15 europæiske lande gennemført i maj 2011 af APCO Insight instituttet for Goodyear-Dunlop Europe koncernen. I betragtning af dækkenes betydning for bilens sikkerhed og benzinbruget og dermed CO2-udledningerne er det vigtigt at undersøge, om de har det rigtige tryk og er i god stand inden afgang.

 

Den forudseende bilists tjekliste

Dækslid 
Dæktryk 
Reservehjul 
Olie-/væskestand, lygter og visker
Campingvogn og trailer
Gode råd om kørsel

 

>> Dækslid

 

Det første punkt, der skal tjekkes, er dækkenes slitagegrad. Et hurtigt øjekast er ikke nok. 
• Det skal tjekkes, at dækmønsteret ikke er slidt ned til slidindikatoren, og at sidevæggene ikke udviser snitskader eller deformationer. 
• Dækket kontrolleres også for unormalt slid ved at føre hånden hen over dækfladen.
• Ferierejsen er måske anledningen til at bytte dækkene rundt mellem for- og bagaksel, så de bliver slidt mere ensartet.

Se mere om dækslid

>> Dæktryk

 

Mål dæktrykketCopyright © : Horace Ko

Når dækkenes stand er tjekket, skal du måle dæktrykket. En undersøgelse bestilt af Bridgestone i maj 2013 viste, at næsten otte ud af 10 europæiske bilister kører med for lavt dæktryk. Det er foruroligende, når man ved, at et dæk med alt for lavt tryk kan springe ved høj fart, f.eks. på motorvej. Desuden slides utilstrækkeligt oppumpede dæk hurtigere, og brændstofforbruget øges.

Endelig anbefales det, hvis bilen er tungt læsset – hvilket ofte er tilfældet, når man rejser på ferie – at lægge 0,2 til 0,3 bar til det normale tryk for at undgå sammenpresning af dækket.

Se mere om dæktryk

 

> Reservehjul

Reservehjul og donkraftCopyright © : All Rights Reserved

Selv om punkteringer sker mere og mere sjældent (for hver 75 000 km ifølge Michelin), er det nødvendigt at kontrollere, om reservehjulet er køreklart, og om det fornødne værktøj til at skifte det punkterede dæk forefindes.

Hvis din bil ikke har noget reservehjul, men er udstyret med lappespray, skal det kontrolleres, at udløbsdatoen ikke er overskredet.

Desuden har du måske adgang til punkteringsassistance (inkluderet i din bilforsikring eller tegnet, da du købte dæk). I så fald skal du huske at lægge det telefonnummer, du skal ringe til i tilfælde af uheld, sammen med bilens dokumenter.

Se mere om reservehjul


> Andre punkter, der skal kontrolleres

Kontrollér oliestanden i bilenCopyright © : All Rights Reserved

Når dækkene er set efter, kan det være relevant at undersøge bilens andre vigtige komponenter: bremser, motor, viskere, lygter osv.

Olie-/væskestand. Det er nødvendigt at kontrollere olie- og væskestanden af hensyn til bilens drift:
• motorolie: visuel kontrol ved hjælp af målepinden
• kølevæske: visuel kontrol på tanken (med kold motor)
• bremsevæske: visuel kontrol på tanken
• servobremsevæske: visuel kontrol på tanken
• sprinklervæske: visuel kontrol på tanken.

Lygter. De skal være rene og i god stand. Se alle lygter og blinklys efter.

Viskere. Prøv, om gummibladet stadig er smidigt, og se efter, at forruden ikke har slagmærker, som kan svække styrken og holdbarheden.

 

> Campingvogn og trailer

Tilkoblet campingvognCopyright © : iStockphoto.com/rezulteo

Hvis du trækker en campingvogn eller en trailer, anbefaler vi at følge nedenstående anvisninger for at undgå, at et af dækkene springer, da det altid er farligt, især på motorvej.

> Overhold de fart- og vægtgrænser, som er fastsat af fabrikanten af campingvognen eller traileren.
Det anbefales at anvende forstærkede dæk, hvis der køres i længere tid med en last, der er tæt på vægtkapacitetsgrænsen.
> Oppumpningstrykket er som hovedregel 2,5 bar for et standarddæk og 3 bar for et forstærket dæk. Det skal sættes 0,5 bar op ved tung last, dvs. 3 bar for et standarddæk og 3,5 bar for et forstærket dæk.
Selv om campingvognens eller trailerens dæk ikke kører så meget, må de højst bruges i 5 sæsoner. Dæk har nemlig tendens til at vride sig, når de står parkeret i længere tid. Hvis de har små revner ved fælgen, skal de skiftes.

 

Vær opmærksom på uvejr om sommeren!

Ud over færdselssikkerhedsmyndighedernes råd og forsigtighedsregler op til ferien er det ikke overflødigt at minde om, at uvejr forekommer ret hyppigt om sommeren. Kraftigt regnvejr på en kørebane, hvor der har samlet sig fedt, kan i bedste fald betyde større bremselængder, i værste fald kan det føre til akvaplaning og til, at man mister herredømmet over bilen.

Sæt derfor kraftigt ned, hvis du skulle komme ud for et uvejr, eller benyt dig af lejligheden til at holde en pause på nærmeste rasteplads.