Praktisk guide om fornuftig vedligeholdelse af dæk - Kontroller dæktrykket en gang om måneden

Kontroller dæktrykket en gang om måneden

Vedligeholdel dine dæk

Dine dæk udsættes for store belastninger og taber lidt luft i tidens løb. Derfor anbefales det at kontrollere dæktrykket mindst en gang om måneden. Det er meget vigtigt for din sikkerhed og for at undgå, at dækkene bliver slidt for hurtigt.

Dæktryk Kontrollera dæktrykket regelmæssigt - Copyright © : All Rights Reserved
 • Hvad er risikoen ved et forkert dæktryk
 • Hvordan kontrolleres dæktrykket
 • Hvor tit skal dæktrykket kontrolleres
 • Dæktryk om vinteren

Hvad er risikoen ved et forkert dæktryk

Trykket er en afgørende faktor for sikkerheden og dækkenes levetid. For lavt eller for højt tryk kan gå ud over dækkenes ydelse.

Et for højt tryk får dækket til at krumme, hvilket reducerer kontaktfladen med underlaget. Denne deformering har flere konsekvenser:

 • Den midterste del af dækket slides hurtigere.
 • Vejgrebet formindskes, eftersom dækket tager mindre form efter vejbanen.
 • Dækket dæmper mindre godt kørebanens ujævnheder. 
 • Omvendt vil et for lavt dæktryk medføre, at belastningen hviler på dækskuldrene, som så arbejder unormalt. Det vil også få en række uheldige følger:
 • Hurtigere slid af dækskulderen
 • Unormal ophedning af dækket, hvilket kan få det til at springe, så man mister kontrollen over bilen
 • Dårligere vejgreb, især i vådt føre
 • Større brændstofforbrug

rezulteos råd: Husk at sætte ventilhætterne på igen efter kontrol af lufttrykket for at holde dækket tæt. Og skift dem, når du monterer nye dæk.

Hvordan kontrolleres dæktrykket?

Køb et manometer.

Trykket skal kontrolleres på kolde dæk. Det vil sige, at bilen skal have stået stille i mindst 2 timer, eller at den har kørt under 3 km ved lav fart. Hvis du ikke har tid til at vente, til de er kolde, lægges 0,3 bar til det anbefalede tryk. Luk aldrig luft ud af varme dæk.

Hvad er det rigtige tryk?

Det rigtige tryk er det, der anbefales af bilproducenten. Det anbefalede tryk (for- og baghjul) fremgår af instruktionsbogen og/eller en mærkat, der som regel er fastklæbet på dørstolpen i førersiden, benzindækslet eller i handskerummet. Overhold dette tryk! Det er fremkommet efter en lang række tests udført af dækfabrikanten og bilproducenten.

Hvor tit skal dæktrykket kontrolleres?

 

Dæktrykket skal kontrolleres mindst én gang om måneden og altid inden længere rejser, især hvis du skal køre på motorvej. Det skal justeres, hvis det ikke svarer til det af producenten anbefalede.

rezulteos råd: Husk også at måle reservehjulets tryk. Så undgår du ubehagelige overraskelser den dag, du får brug for det. OBS. Hvis det er et nødhjul, er det anbefalede tryk væsentlig højere end på et almindeligt dæk. Det kan være over 4 bar. Det nøjagtige tal står som regel på fælgen.

Dæktryk om vinteren

B26 skilt i side af vej med meget sneCopyright © : ©istockphoto - ermingut
Lufttemperaturen påvirker trykket i dækkene. Jo lave temperatur, jo lavere er det målte tryk. Derfor anbefales det at lægge 0,2 bar til referencetrykket om vinteren.

Se også

>> Hvordan måles dækkets slitage?

>> Læg mærke til unormalt slid

>> Byt dækkene rundt, så slides de mindre

>> Hvornår skal dækkene skiftes?

>> Kend reglerne for montering af dæk

>> Hjulenes afbalancering og justering af geometrien

>> Husk at kontrollere reservehjulet