Praktisk guide om fornuftig vedligeholdelse af dæk - Husk at kontrollere reservehjulet

Husk at kontrollere reservehjulet

Vedligeholdel dine dæk

Man glemmer ofte at vedligeholde reservehjulet, men det er meget vigtigt, så det er parat, hvis du punkterer.

Reservehjulet Et reservehjul i god stand og passende redskab kan vare nyttige ved punktering - Copyright © : All Rights Reserved

Mange bilister ved ikke, hvor reservehjulet til deres bil er. Det giver anledning til stor irritation den dag, de punkterer. Undersøg derfor altid inden længere rejser, hvordan man får adgang til reservehjulet.

Reservehjulsbrønden

De fleste reservehjul ligger i en brønd under bagagerumsbunden. Sommetider ligger det i en kurv fastgjort under bilen. I så fald er det vigtigt at sikre sig med jævne mellemrum, at fastgørelsessystemets gevind er i god stand, for det kan blive angrebet af rust, som gør det umuligt at løsne.

Hvis du har et nødhjul

Da dækmonteringerne fylder mere og mere, har mange bilproducenter valgt et nødhjul i stedet for et almindeligt reservehjul. Det er smallere og kan nemt placeres under bagagerumsbunden. Til gengæld har det ikke samme ydelse som et almindeligt hjul. Der må højst køres med 80 km/t (som anført på mærkaten på fælgen), og der skal køres forsigtigt. For da nøddækket er smallere end bilens øvrige dæk, opstår der forskelle i vejgrebet.  Hvis nødhjulet er monteret i højre side, skal der udvises særlig agtpågivenhed ved venstresving og omvendt, navnlig i regnvejr.

Vedligeholdelse af reservehjulet

Reservehjulet er måske nok "det femte hjul", men det skal lige som de andre hjul vedligeholdes og efterses jævnligt.

  • Kontrol af lufttryk: en gang om måneden som de øvrige hjul
  • Generel stand: hvis bilen er mere end fem år gammel, kontrolleres dækket for mærker fra brønden. Eventuelt vendes hjulet, så anlægsfladen ikke altid er den samme.

rezulteos råd: vær opmærksom på hjulenes tilspænding og de tyverisikrede møtrikker! Hvis hjulmøtrikkerne er strammet med en trykluftskruemaskine, kontrolleres, at de ikke er spændt for hårdt. Ellers risikerer du ikke at kunne løsne dem den dag, du punkterer. Hvis hjulet har tyverisikrede møtrikker, bør du se efter, om afmonteringsnøglen nu også ligger i bilen.

Se også

>> Kontroller dæktrykket en gang om måneden

>> Hvordan måles dækkets slitage?

>> Læg mærke til unormalt slid

>> Byt dækkene rundt, så slides de mindre

>> Hvornår skal dækkene skiftes?

>> Kend reglerne for montering af dæk

>> Hjulenes afbalancering og justering af geometrien