Praktisk guide om fornuftig vedligeholdelse af dæk - Afbalancering af dæk og justering af geometrien

Afbalancering af dæk og justering af geometrien

Vedligeholdel dine dæk

Disse arbejder er afgørende for din sikkerhed og komfort og for dækkenes og de mekaniske deles levetid.

Kontrol afbalancering af dæk Kontrol afbalancering af dæk af en dæk-professionnel - Copyright © : RezulteoAfbalancering af dækkene og justering af geometrien er meget vigtigt
for at optimere dækkenes ydelse. Det foregår ved montering af dækkene og skal om nødvendigt gentages.

Afbalancering af dækkene

Et afbalanceret dæk drejer rundt på akslen uden at fremkalde vibrationer, fordi vægten er jævnt fordelt. For at opnå en perfekt afbalancering anbringes afbalanceringsklodser forskellige steder på fælgen. Dette arbejde kan kun udføres af en fagmand, da det kræver særligt måleudstyr.

En god afbalancering sikrer:

  • Større kørselskomfort
  • Længere levetid for dækket
  • Mindre belastning af de mekaniske dele.

Justering af geometrien

Udmåling af geometrien går ud på at optimere køretøjets vinkler og opretning (styreboltenes hældning, caster og camber, sporing) efter producentens oplysninger og dækkenes slid.

Hvert køretøj har sine egne, præcise geometriindstillinger, som er fastlagt af producenten. De skal nøje overholdes for at leve op til kravene om vejgreb, stabilitet og styretøjspræcision og for at undgå unormalt slid af styretøj og dæk.

rezulteos råd: Hvis rattet ryster, er det som regel tegn på, at afbalanceringen ikke er i orden, eller at en af afbalanceringsklodserne er faldet af. Vent ikke, men få hjulene afbalanceret hurtigst muligt af en fagmand!

Se også

>> Husk at kontrollere reservehjulet

>> Kontroller dæktrykket en gang om måneden

>> Hvordan måles dækkets slitage?

>> Læg mærke til unormalt slid

>> Byt dækkene rundt, så slides de mindre

>> Hvornår skal dækkene skiftes?

>> Kend reglerne for montering af dæk