Tests til bedømmelse af dækkenes ydelser - Indgående analyse af dæk

Indgående analyse af dæk

Dæktests og anmeldelser Erik

De dæk, der er monteret på vores biler, gennemgår mange tests, inden de bliver sat i produktion. De bliver bedømt under alle forhold, både på bane og på vej, og derefter bliver de analyseret i avancerede maskiner. Deres egenskaber bliver undersøgt med hensyn til rullemodstand, støj, greb og slitage. Nedenfor en nærmere gennemgang.

Slitagetest Slitagetest - Copyright © : Rezulteo

Holdbarhedstest

Her måles dækkets evne til at tåle belastning og overbelastning over længere tid i alle vejrforhold. Under testene genskabes både almindelige og usædvanlige kørselssituationer. Der udføres også tests på maskiner, hvor dækkene bliver skrællet, så den beskadigede del kan kontrolleres nærmere. Prøver af dækkets gummiblandinger kan derefter undersøges af kemieksperter på et laboratorium.

 

Test af rullemodstand

- Forbrug ved stabiliseret hastighed: to ens køretøjer monteret med dæk med forskellig rullemodstand kører med samme hastighed. Det kan så konstateres, at en lavere rullemodstand bevirker et lavere brændstofforbrug.

- Endelig kan rullemodstanden måles på en maskine, der genskaber dækkets driftsforhold, og hvor der tages højde for belastning og tryk. Maskinen trækker dækket rundt og måler den kraft, der er nødvendigt for at holde det i bevægelse. Denne kraft svarer til dækkets rullemodstand.

 

Slitagetest

Under disse tests bedømmes slidbanens modstandsdygtighed over for slid, dvs. at dækkets potentielle kilometerydelse måles. De udføres under reelle driftsforhold på de samme biler, som dagligt kører på de franske veje. Efter flere tusinde kilometer indsamles og renses prototyperne, og gummiet måles og registreres. Derefter skal ydelserne analyseres og sammenlignes og de tekniske valg bekræftes. Af praktiske og økonomiske grunde udføres denne type tests sommetider på maskiner, der meget nøje gengiver de faktiske betingelser på vejene.

 

Test af rullestøj og komfort

De gennemføres på prøvebane eller vej og på så godt som alle typer underlag bl.a. på en meget ujævn belægning, hvor støjniveauet i kabinen og bilens overordnede komfort vurderes. Derefter køres på et jævnt underlag, som snarere sætter fokus på dækmønsterets støjafgivelse, der måles med særligt apparatur. Man kan også anbringe forhindringer (metalstrimler) på vejen til kontrol af, hvor godt dækket optager ruheder. Endelig bliver rullestøjen afgivet til omgivelserne og de gener, den påfører naboerne, målt på prøvestrækninger med støjsensorer langs vejen. Ydelserne skal være i overensstemmelse med de forskriftsmæssige værdier.

 

Test af bremseegenskaber og greb

Først måles det langsgående greb, som er afgørende for bilens og dækkenes evne til at bringe farten ned under katastrofebremsning på en lige strækning. Her kører bilen på tør eller våd bane, hvorefter der foretages katastrofebremsning. Den kørte afstand under opbremsningen svarer til den testede dæk-bilkonfigurations ydelse i bremselængde. Derefter måles det sideværts greb, som udtrykker bilens evne til at følge en kredsformet bane i vådt føre. Bilen afprøves så under grænsebetingelserne for greb. Akvaplaningssituationer (7 mm vandpyt) analyseres også for at bedømme bilens kapacitet til at bevare retningen. Når disse tests er gennemført, kan dækproducenterne afgøre, hvordan de halvforarbejdede produkter skal sammensættes i dækkets endelige opbygning. Samme prøver kan udføres med slidte dæk med henblik på at vurdere ydelsernes forringelse.

 

Test af køreegenskaber

Her gælder det sikkerhed og kørselskomfort ved måling af bilens og dækkenes respons på aktivering af bremserne og speederen eller drejning af rattet. Testene udføres på tør vej (alle kørselsbetingelser) og våd vej (forskellig vædning). Førerens bedømmelse knyttes sammen med informationer fra måleinstrumenter i bilen.

Testene er fælles for markedets mest kendte dækproducenter. Indtil 2012 har der ikke været lovmæssige krav om en så udtømmende kontrol af dækkene. Men Europa-Parlamentet har godkendt en ny ordning om lovpligtig mærkning. Med ordningen indføres tre klassificeringskriterier, nemlig brændstofeffektivitet, vådgreb og rullestøj i decibel.

Alle dækproducenter har ikke så avancerede prøvningscentre som Michelin i Ladoux eller Bridgestone i nærheden af Rom. Markedets mere "eksotiske" dækproducenter foretager ikke en så omfattende tests, da de er for kostbare og kræver et meget indgående kendskab til produktet. Imidlertid overholder de dæk, de sender på markedet, de forskriftsmæssige standarder. Alligevel bør det bemærkes, at de såkaldte "Premium" dækproducenters forsknings- og udviklingsarbejde fører til gode resultater, eftersom deres dæk meget ofte opnår den bedste klassificering eller er mest populære blandt forbrugere og i de uafhængige prøvningsinstanser.

Disse tests er kun den synlige del af markedsføringsprocessen for et nyt dæk. Et dæk består af knap 250 halvfabrikata, der hver især gennemgår præcise undersøgelser ikke kun som selvstændigt element, men også som bestanddel af et dæk.