Praktisk guide om dækmærkning - Sammenlign dækkenes ydelser ud fra mærkningen

Sammenlign dækkenes ydelser ud fra mærkningen

Dækmærkning brugsanvisning Lars

Mærkningen vil sætte forbrugeren i stand til at kunne sammenligne dækkene ud fra andre kriterier end fabrikat eller pris. Men det er interessant at vide, hvad forskellen mellem to klasser betyder konkret i bremselængde eller brændstofforbrug.

Sammenlign ydelser ud fra mærkningen Sammenlign dækkenes ydelser ud fra mærkningen - Copyright © : Rezulteo

Et af målene med dækmærkningen er at forbedre informationen over for forbrugerne, så de kan sammenligne dækkene ud fra andre kriterier end prisen. Ordningen er indført i hele EU og skal gøre det lettere for bilister at købe mere sikre og mere miljøvenlige dæk.

Mærkningen viser dækkes ydelsesklasse for tre kriterier: energieffektivitet, bremseevne i vådt føre og rullestøj afgivet til omgivelserne. Nedenfor nogle forklaringer, som giver en bedre forståelse af, hvad forskellen mellem to klasser betyder for hver af de målte ydelser.

Energieffektivitet

Dækkets indflydelse på brændstofforbruget måles på grundlag af rullemodstanden. Mærkaten viser dækkets rullemodstandsklasse med en farve og et bogstav. Der er virkelig stor forskel i ydelse mellem et dæk i klasse A og et dæk i klasse G.

Med hensyn til brændstofforbrug svarer forskellen til 0,5 l/100 km, dvs. 80 liter brændstof om året (baseret på 15.000 km/år).

Hvad angår CO2-udledninger, svarer forskellen mellem klasse A og klasse G til 12 g/km, dvs. 0,18 t CO2 om året (baseret på samme kilometertal). Til sammenligning fastsættes grænsen for udløsning af "økologisk straf" i fransk lov for 2013 til 135 g/km.

Bremseevne i vådt føre

Dækkets bremseevne i vådt føre sammenholdes med prøvningsresultaterne for et referencedæk, og deraf udledes dets vådgrebsklasse.

Forskellen mellem klasse A og klasse F (klasse G anvendes ikke) svarer til 18 meters bremselængde for en bil, der kører med 80 km/t, dvs. fire bilers længde.

Rullestøj afgivet til omgivelserne

Klassen bestemmes ved sammenligning af prøvningsresultaterne med en grænseværdi, der varierer fra den ene dæktype og -størrelse til den anden. Grænseværdi bliver justeret nedad frem mod 2016.

Ydelsesforskellen mellem to klasser svarer til 3 dB, dvs. en halvering eller en fordobling af støjniveauet.

1 lydbølge: god ydelse. Rullestøjen er mindst 3 dB under den kommende standard. 

2 lydbølger: middelgod ydelse. Rullestøjen overholder den kommende standard.

3 lydbølger: middelmådig ydelse. Rullestøjen er acceptabel efter den nuværende standard, men højere end grænseværdien for 2016.

 

Det skal bemærkes, at det pr. 1. november 2014 er blevet forbudt at sælge dæk klassificeret i klasse G for rullemodstand og klasse F for vejgreb i vådt føre. Dæk fremstillet før denne dato kan dog udbydes til salg i op til 30 måneder efter den nye bestemmelses ikrafttræden, dvs. indtil den 1. maj 2017. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 661/2009 af 13. juli 2009, Kapitel III, Artikel 13, afsnit 5

Se også 

>> Mærkningen fortæller ikke alt