Praktisk guide om dækmærkning - Dækmærkningens målsætning

Dækmærkningens målsætning

Dækmærkning brugsanvisning

Europa-Kommissionen besluttede i 2009 at indføre dærkmærkning. Ordningen har tre mål: hjælpe forbrugeren med at vælge de rette dæk, forbedre færdselssikkerheden og formindske miljøbelastningen i forbindelse med dæk.

EU-dækmærkning EU-dækmærkning - Copyright © : Rezulteo

Fra 1. november 2012 skal alle dæk, som fremstilles efter den 1. juli 2012 og sælges i EU-lande til biler, firehjulstrækkere, SUV'er, varevogne og lastbiler, være forsynet med en standardmærkat. Den informerer forbrugeren om tre dækydelser: brændstofforbrug, bremseevne i vådt føre og rullestøj afgivet til omgivelserne.

Det vigtigste for EU er dækkets energieffektivitet.

Du har sikkert lagt mærke til, at den anvendte form og farvekode i dækmærkningen ligner energimærket for husholdningsapparater, biler og lejligheder. Det er ikke tilfældigt. Med denne ordning har EU-lovgiveren ønsket at gøre bilister mere bevidste om en ydelse, der hidtil har været overset, nemlig dækkets energieffektivitet, dvs. dækkets indflydelse på bilens brændstofforbrug og dermed CO2-udledningerne.

Mærkningen gør det lettere for forbrugerne at købe dæk med en god klassificering med hensyn til brændstofeffektivitet. Derved opnås to fordele, da de dels sparer brændstof, dels bidrager til den globale indsats for at mindske drivhusgasudledningerne.

Andre kriterier: sikkerhed og livskvalitet

I EU-dækmærkningen fremhæves ligeledes bremsevnen i vådt føre samt rullestøjen afgivet til omgivelserne, som har betydning for henholdsvis sikkerhed og livskvalitet.

Med EU-dækmærkningen får forbrugerne altså bedre information. De kan således sammenligne dækkene indbyrdes ud fra andre kriterier end fabrikat og pris og i højere grad træffe et kvalificeret valg, når de skal købe dæk.

Mere

>> Europa-Kommissionens hjemmeside (engelsk)

Se også

>> Mærkningskriterier