Praktisk guide om dækmærkning - Dækmærkning: de tre ydelseskriterier

Dækmærkning: de tre ydelseskriterier

Dækmærkning brugsanvisning

Den nye mærkning informerer forbrugeren om tre grundlæggende dækydelser: energieffektivitet, vådgreb samt rullestøj afgivet til omgivelserne. Hver ydelse er tilknyttet en ydelsesklasse, som vises med et bogstav og en farve.

De tre ydelsekriterier, dækmærkning Tre grundlæggende dækydelser for at bedømme præstationer for dæk - Copyright © : Rezulteo

Energieffektivitet

symbol maerkning benzinCopyright © : All Rights Reserved
Ca. 20 % af det samlede brændstofforbrug skyldes dækkene. Når dækket ruller mod vejbanen, bliver det deformeret og afgiver varme. Derved opstår et fænomen, som kaldes rullemodstand. Jo højere rullemodstanden er, desto mere brændstof bruger motoren. Lav rullemodstand er derfor en væsentlig betingelse for at formindske brændstofforbruget og følgelig CO2-udledningerne.

Af mærkaten fremgår, hvilken rullemodstandsklasse dækket hører i. Klassificeringen går fra A (lavest rullemodstand) til G (størst rullemodstand).

>> Sammenlign dækkenes ydelser ud fra mærkningen

Bremseeffektivitet i vådt føre

symbol maerkning regnCopyright © : All Rights Reserved
Dækkets vådgreb er en afgørende faktor for førerens og passagererne sikkerhed. I EU-forordningen fastlægges en protokol med betingelserne for prøvningsforløbet til måling af vådgreb: starthastighed, banens egenskaber, vanddybde, temperatur m.v.

Dækket klassificeres ved sammenligning af dets prøvningsresultater med et referencedæks resultater. Skalaen går fra klasse A (den bedste) til klasse G (den laveste).

>> Sammenlign dækkenes ydelser ud fra mærkningen

Rullestøj afgivet til omgivelserne

 symbol maerkning stojCopyright © : All Rights Reserved
Den rullestøj, dækket afgiver, har betydning for livskvaliteten. Den tegner sig for en væsentlig del af køretøjets samlede støjniveau. Den er oven i købet den mest fremtrædende ved hastigheder over 50 km/t. Formindskelse af rullestøjen bidrager altså til at mindske støjgenerne.

Det målte resultat ved testen sammenlignes med en grænseværdi, som er fastsat i bestemmelserne. Rullestøjniveauet er inddelt i tre klasser, som vises med én (den bedste), to eller tre lydbølger.

>> Sammenlign dækkenes ydelser ud fra mærkningen

Se også

>> Hvem udfører testene?