Design og fremstilling af dæk - Dækkets 6 funktioner

Dækkets 6 funktioner

Dæk og teknologi

Dækket er en meget vigtig komponent på din bil. Det er bilens eneste kontakt med underlaget og skal sætte den i stand til at accelerere, svinge og bremse uanset kørebanens tilstand, kørestilen og klimaforholdene. Og samtidig skal det give føreren og passagerne en fornemmelse af komfort.

Dækkets 6 funktioner Dækkets seks hovedfunktioner: bære, rulle, styre, overføre, dæmpe og holde! - Copyright © : iStockphoto.com/rezulteo.com

Dækket opfylder faktisk seks funktioner, som er afgørende for din sikkerhed og din bekvemmelighed. Det skal nemlig både bære, rulle, styre, overføre, dæmpe og holde!

1.  Bære

Et dæk bærer 50 gange sin egen vægt og udsættes for 20 millioner deformationer i løbet af sin levetid. Desuden skal det kunne klare de betydelige vægtoverførsler både ved acceleration og ved bremsning.

2.  Rulle

Et dæk skal bevare sine ydelser på alle slags vejbelægninger og ved temperaturer, som kan svinge mellem -50 °C og +50 °C. Af hensyn til effektiviteten og miljøet skal det også have lav rullemodstand.

3.  Styre

Et dæk skal sikre, at bilen bevarer retningen stabilt under alle forhold. Det betyder, at det skal kunne tåle belastninger i tværretningen uden afdrift. Denne egenskab afhænger bl.a. af, om der er valgt det rette tryk på for- og bagaksel.

4.  Overføre

Hvad enten der køres på lige strækninger eller i kurver, accelereres eller bremses, overfører dækket hele tiden energi fra motoren til kørebanen. Det skal kunne modstå utallige belastninger fra kørslen, vejen og omgivelserne. Det leverer kræfter i længde- og tværretningen, som kan nå op på dets egen belastning, på en flade, der er knap en håndsbredde.

5.  Dæmpe

Da dækket optager forhindringer og dæmper ujævnheder i vejen, bidrager det til førerens og passagerernes komfort og til at forlænge bilens levetid. Dets største fortrin er smidigheden, især i lodret plan.

6.  Holde

Et dæks levetid afhænger af anvendelsesforholdene (last, hastighed, vejbelægningens tilstand, bilens tilstand, kørestil) og af, hvor god kontakten med underlaget er. Her spiller dæktrykket derfor en afgørende rolle. Det har indflydelse på:

  • trædefladens areal og form
  • belastningernes fordeling på de forskellige dele af dækket, som er i kontakt med vejen.

Kilde: Michelins film "Dækkets funktioner"