Bestemmelser om montering og anvendelse af dæk - Dæktrykovervågningssystem (TPMS) bliver lovpligtigt

Dæktrykovervågningssystem (TPMS) bliver lovpligtigt

Bestemmelser Udgivet den 05/12/12 af Lene

Fra 1. november 2012 skal alle nye bilmodeller udstyres med dæktrykovervågningssystem (Tyre Pressure Monitoring System, TPMS). Det er et fremskridt for sikkerheden og for miljøet.

Dæktrykovervågningssystem Copyright © : Continental

Generel indførelse af dæktrykovervågningssystemer er sammen med dækmærkning og almindelig anvendelse af ESP (udskridningsbeskyttelse) nogle af de foranstaltninger, som Europa-Kommissionen vedtog i 2009 med henblik på at forbedre bilernes sikkerhed, og som træder i kraft i 2012. 

Udstyret, der betegnes med den engelske forkortelse TPMS (Tyre Pressure Monitoring System), blev lovpligtigt den 1. november 2012 på alle nye bilmodeller i kategori M1 (dvs. køretøjer udviklet og konstrueret til persontransport og med højst otte siddepladser ud over førerpladsen) og vil blive det på alle nye biler fra og med november 2014.

Foranstaltning, som fremmer sikkerheden og skåner miljøet

Indførelse af trykkontrolsystemer sigter først og fremmest mod at forbedre sikkerheden, men vil samtidig formindske motortrafikkens indvirkning på miljøet. Adskillige undersøgelser har nemlig vist, at utilstrækkeligt oppumpede dæk øger brændstofforbruget og slides hurtigere. Bridgestone konstaterede således under sin årlige undersøgelse, at to tredjedele af de europæiske bilister kører med for lavt dæktryk. Dækproducenten har regnet sig frem til, at utilstrækkeligt dæktryk er skyld i, at 2 milliarder liter brændstof går til spilde, og at der bliver udledt 4,8 millioner tons CO2 mere.

To trykkontrolsystemer

På nuværende tidspunkt anvendes to teknologier:

  • Indirekte TPMS er sammenkoblet med ABS og ESP og måler forskellen i hjulenes omløbshastighed. Stigende hastighed på et af hjulene betyder mindre diameter og dermed trykfald i dækket. Systemet har ikke rigtig nogen fremtid, da det ikke er særlig pålideligt og ikke måler dæktrykket nøjagtigt.
    Fordel: Systemet er ikke så dyrt.
    Ulempe: Resultatet er unøjagtigt, og ABS-detektoren skal skiftes, hvis den går i stykker.
  • Direkte TPMS er en anordning, som benytter en elektronisk føler koblet med dækkets ventil. Føleren måler dæktrykket og sender oplysningerne via radiobølger til en modtager, der viser resultatet på bilens instrumentpanel.
    Fordel: Målingerne er præcise og øjeblikkelige, systemet anvendes i USA.
    Ulempe: Det er dyrt og fratager bilisten ansvaret.

Renault pioner i Frankrig

Renault udstyrede Laguna med TPMS i 2001 og er en af de første bilproducenter, som har udbredt anvendelsen af dette sikkerhedsudstyr. Tidligere blev det kun tilbudt som ekstraudstyr på eksklusive modeller. Siden er de fleste bilproducenter fulgt efter og tilbyder systemet som ekstraudstyr eller standard på alle deres modeller.

Erfaringen fra USA er ikke 100 % overbevisende

Dæktrykovervågningssystemet har været påbudt i USA siden 2006. Det er indstillet til at udløse alarmen på instrumentpanelet, når trykket kommer under 25 % af det af producenten anbefalede. Producenterne mener, at tærsklen er sat for højt, fordi deres undersøgelse viser, at ved den grænse er 70 % af dækkene allerede uopretteligt ødelagt. Desuden har en anden undersøgelse vist, at bilisterne tjekker deres dæktryk mindre ofte efter indførelsen af TPMS. Forklaringen er, at de venter med at pumpe dækkene op, til alarmen udløses. Og det er ikke lige det tilsigtede mål!

Forholdsregler skift dæk

tpms_siemensCopyright © : Siemens

Trykfølerens funktion er ganske enkel. Lufttrykket påvirker en piezokrystalmembran gennem en lille åbning. Trykforskellen omsættes derefter til spændingsforskel. Måleresultatet sendes til modtageren over et 433 Mhz radiosignal (i Europa). Føleren har et lille batteri. OBS. Følerne er skrøbelige. Husk at fortælle din dækspecialist, at din bil er udstyret med trykføler, når du skal skifte dæk. Ellers kan de blive beskadiget eller blive væk!